En RED SOCIAL KOOPERA trabajamos para la integración de las personas en riesgo o en situación de exclusión social que necesitan una segunda oportunidad mediante actividades que a su vez tienen un impacto positivo en la sociedad y que mejoran nuestro entorno. Contamos con el empleo como principal herramienta para empoderar a las personas, ya que el empleo es fundamental para que podamos acceder a niveles de igualdad y disfrutar de todos nuestros derechos. Como cooperativa de 2º grado sin ánimo de lucro, que aglutina diversas entidades en Bizkaia, tras realizar una seria reflexión interna, se han puesto en marcha diversas actuaciones través del proyecto “Rediseño organizativo de Red Social Koopera. Fase 1” para acometer una profunda y radical transformación organizativa para resolver algunas dificultades, para retomar sus valores originarios y para acometer con éxito los retos futuros que se presentan, y más en plena crisis mundial debido a la pandemia.

Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Programa 2i 2020 y cuenta con cofinanciación del FEDER.

 

 

Koopera GIZARTE SAREAN, bigarren aukera bat behar duten gizarte-bazterketako arriskuan edo egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko lan egiten dugu, aldi berean gizartean eragin positiboa duten eta gure ingurunea hobetzen duten jardueren bidez. Enplegua da pertsonak ahalduntzeko tresna nagusia, enplegua funtsezkoa baita berdintasun-mailetara iristeko eta gure eskubide guztiez gozatzeko. Irabazi-asmorik gabeko 2. mailako kooperatiba gisa, Bizkaian hainbat erakunde biltzen ditu, eta, barne-hausnarketa serio bat egin ondoren, hainbat jarduera abiarazi dira “Koopera Gizarte Sarearen antolaketa berriz diseinatzea. 1. fasea “antolaketa-eraldaketa sakon eta erradikal bati ekiteko, zailtasun batzuk konpontzeko, jatorrizko balioei berriro heltzeko eta etorkizuneko erronkei arrakastaz aurre egiteko, eta are gehiago pandemiaren ondoriozko mundu-krisi betean.

Proiektu hori Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu du 2i 2020 programaren barruan, eta EGEFen baterako finantzaketa du.